Skadeloosstelling

  1. Die Nederduits Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika (“die Kerk”), sy opvolgers in titel, sy werknemers, ampsdraers en verteenwoordigers, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies, skade of uitgawe van watter aard ook al, wat direk of indirek veroorsaak word deur die gebruik van die inligting op hierdie webwerf nie.
  2. Die advies en die inligting vervat op hierdie webwerf is van ‘n algemene aard vir gebruik in ‘n self-help omgewing, en het nie ten doel om pasiënt spesifieke advies daar te stel nie. Enige persoon wat ‘n behoefde het aan persoonlike advies, word aangeraai om sy/haar algemene praktisyn of mediese spesialis te kontak.
  3. Die Kerk kan nie die akkuraatheid van enige kontakbesonderhede of enige skakel op enige deel van hierdie webwerf waarborg nie, en die Kerk aanvaar geen verantwoordelikheid hoegenaamd vir die dienste of advies wat gelewer mag word deur derde partye wie op die webwerf geïdentifiseer of aanbeveel word nie.
  4. Ek bevestig dat ek 18 jaar of ouer is, en dat ek die regsbevoegdheid het om toe te stem tot hierdie terme.

Ek het die terme en die voorwaardes soos hierbo uiteengesit gelees en verstaan, en ek bevestig dat ek, deur die “aanvaar” knoppie hieronder te druk, my toestemming tot hierdie terme en voorwaardes aandui.

 

Kliek hier indien jy instem tot hierdie terme en voorwaardes: